skip to Main Content

UTBILDNING I FYSPYRAMIDEN!

Modern fysträning bygger på att skapa förståelse för rörelsernas påverkan, belastningseffekten i kombination med att integrera i den aktuella idrotten samt dom olika träningsfaserna. Att kunna skilja dom olika ålders nivåerna för att minska skadeproblematiken mot dagens ungdom- seniorträning. Förstå träningens påverkan, naturens lagar samt överbelastnings moment.

Fysisk utbildningen är inriktad till pojkar/flickor i åldern 9 – 16 år, den är utformad för ledare, föräldrar och spelare som vill skapa bättre förutsättningar till modern fysträning och minska skadepåverkan. Utbildningen är lämplig för idrotter som ishockey, fotboll, innebandy, golf, tennis, handboll m.m

Kursen innehåller fysisk grund teori samt praktisk fysträning samt skadereducerande träning,  och förståelse av övningar som kräver begränsad utrusning.

  • Datum: Lördag 24 mars 2018
  • Tid: kl.09.00-15.30
  • Plats: Swetec Functional Gym, Öllsjö, Estridsväg 7
  • Kostnad: 995 SEK (inkl. moms)
  • Förkunskaper: Inga krävs
  • Antal platser: 25 deltagare
  • Facebook: Tillgång till vår slutna grupp Facebook-forum – PTH-Online för diskussioner.
  • Innehåller: Kaffe/fika och lunchbox, 2 x 60 minuter teori om fysträning, 2 x 60 minuter praktisk genomgång.

Anmälan via hemsidan senast den 15 mars 2018.
Anmäla er – TRYCK HÄR!
Mer info kontakta, Dag Wenström 044-245564