skip to Main Content
The best of skating

Skridskoåkningen är en grundläggande rörelse inom ishockey. Forskningen är liten inom skridskoåkning biomekanik pågrund av svårighet samla data på is. Man får bygga rörelse schemat efter evidens istället på muskel anatomin.

Bra kraft utveckling med ekonomiska rörelser i skridskoåkningen kräver hockey atletism, att träna atletiskt skall ge transfer in i teknikutvecklingen. Swetec Skating delar upp skridskoåkningen i två delar, Small Skate – rörelser i små ytor och Big Skate – åkning över stora ytor och vi möter framtiden kravbild inom ishockey.

SKATE BIOMECHANICS

Skating är inte byggd för människans rörelse i vår anatomi. Men följer man kroppen anatomi och rörelseschema minskar risken för överbelastningar och effektiv rörelse ekonomi.

Rörelse schemat bygger på kroppens position, vinkeln i höft, knä samt vinkeln mellan skidskoskenans inneskär och isen. Överkroppens rörelse påverkar balansen, skapa kraft fram/bak och sida. Finns studier bl.a på push-off effekten. (Renaud et al, 2017).

SKATEFIT

Att bli en bra skridskoåkare kräver god fysisk status som vi kallar Hockey atletism. Att bygga upp spelaren som en atlet skapar en förutsättning för god rörelse ekonomi i skridskoåkningen, MEN en del är mycket viktig del som glöms bort – FOTEN. 

Här har vi några övningar i vårt SWETEC SKATING PROGRAM, vill du bli bäst boka dig online.

POWERED BY:

INFO@SWETECHOCKEY.COM
044 – 24 55 64