skip to Main Content

2 PLATSER KVAR!

Modern fysträning bygger på att skapa förståelse för rörelsernas påverkan, belastningseffekten i kombination med att integrera i den aktuella idrotten samt dom olika träningsfaserna. Att kunna skilja dom olika ålders nivåerna för att minska skadeproblematiken mot dagens ungdom- seniorträning. Förstå träningens påverkan, naturens lagar samt överbelastnings moment.

Fysisk utbildningen är inriktad till pojkar/flickor i åldern 9 – 16 år, den är utformad för ledare, föräldrar och spelare som vill skapa bättre förutsättningar till modern fysträning och minska skadepåverkan. Utbildningen är lämplig för idrotter som ishockey, fotboll, innebandy, golf, tennis, handboll m.m

Kursen innehåller fysisk grund teori samt praktisk fysträning samt skadereducerande träning,  och förståelse av övningar som kräver begränsad utrusning.

  • Datum: Lördag 1 dec – Söndag 2 dec 2018
  • Tid: Lördag kl.09.00-16.30, Söndag 09.30 – 15.00
  • Plats: Swetec Functional Gym, Öllsjö, Estridsväg 7
  • Kostnad: 1595 SEK (inkl. moms)
  • Förkunskaper: Inga krävs
  • Antal platser: max 12 deltagare
  • Facebook: Tillgång till vår slutna grupp Facebook-forum – PTH-Online för diskussioner.
  • Innehåller: Kaffe/fika och lunchbox, 2 x 60 minuter teori om fysträning, 2 x 60 minuter praktisk genomgång.

Anmälan senast den 28 november 2018.

Mer info – Fysutb_3d_dec_2018
Kursansvarig, Dag Wenström 044-245564