skip to Main Content

COVID-19 information
Betalningsupplägget är ändrat pga rådande situation i världen.

SWETEC Hockey kommer genomföra sommarcampen efter folkmyndigheternas riktlinjer, Hässleholm kommun samt våra konsulterade läkare för verksamheten. Våra riktlinjer är strikta efter myndigheternas uppmaning och vi jobbar med individuell utbildning, ingen kontakt utan enskild träning så det blir inga risker för spelare eller påverkan.

OBS! Vi uppdaterar efter hand vid förändringar i riktlinjer, mot original bokningsregler.

För Sommar Academy gäller:

Icke Corona relaterade avbokningar gäller bokningsreglerna vid bokningen. (Original bokningsregler)

  • Återbud fram till 30 april förbehåller vi oss som arrangör rätten att behålla 900 SEK för admin.kostnader
  • Avbokning efter den 30 april till 31 maj återbetalas halva avgiften mot uppvisning av läkarintyg som styrker oförmåga att deltaga.
  • Efter 1 juni behålls hela avgiften.

Corona relaterade avbokningar (Intyg/eller lands riktlinjer som förhindrar)
ANMÄLNINGSAVGIFTEN till 30 a
pril

  • Vid återbud fram till 30 april förbehåller vi oss som arrangörer rätten att behålla 900 SEK för administrativa kostnader.

ANMÄLNING/RESTAVGIFTEN efter 30 april

  • Du kan avboka din camp fram tom 1 juli innan campstart med förbehållet att hela restavgiften återbetalas eller hela avgiften (anm. + restavg.) flyttas över till campen 2021.
  • Avbokningar efter 1 juli återbetalning halva avgiften mot uppvisning av läkarintyg.
  • Hela avgiften återbetalas om landet riktlinjerna är att inte får åka utanför landsgränserna.

Sköt om er och vi syns!