skip to Main Content

Trötta och spelare med mer kunskap efter 6 dagars campen. Mer bilder och filmer på facebooksidan – Swetec Summer Challenge.