Skip to content

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

FÖR SOMMAR CHALLENGE GÄLLER:

 • Återbud fram till 1 april förbehåller vi oss som arrangör rätten att behålla 900 SEK för admin.kostnader
 • Avbokning från den 1 april till 30 juni återbetalas halva avgiften mot uppvisning av läkarintyg som styrker oförmåga att deltaga.
  – Inget läkarintyg, ingen återbetalas av inbetald avgift.
 • Efter 1 juli behålls hela avgiften, även vid evt. skada/sjukdom under campen, ingen återbetalning.
 • Anmälan är personlig, kan inte överlåtas.

FOR SUMMER CHALLENGE APPLIES TO:

 • Refunds until April 1, we as the organizer reserve the right to keep SEK 900 for admin costs
 • Cancellation from 1 April to 30 June half the fee will be refunded on presentation of a medical certificate proving inability to participate.
  – No medical certificate, no refund of paid fee.
 • After July 1, the entire fee is retained, even if injury/illness during camp, no refund.
 • Registration is personal, non-transferable.

Uppdaterad den 24 juli 2022 för framtiden.

Swetec hockey

BOKA DIN CAMP NU!

Välj mellan olika camper som passar dig bäst?