skip to Main Content

Skridskoåkningens fundament

Att lära sig att åka skridskor efter dagens normer är som ”natt & dag” mot för. Den ”gamla” åkningen skapar en rörelse som inte kroppen är skapt för att göra i höftleden = utåtrotation med plantar flexion/rotation av foten som påverkar strukturer i ljumsken. M.Pectineus, M.add longus, M. Psoas major, M.iliacus) samt hela höftkomplexet med strukturerna ner till foten. Fler faktorer som påverkar är materialet som skridskorna och inskränkning i hela rörelsemönstret som skapar en obalans och därmed kommer överbelastningar av tekniken och fysen. (fystränings påverkan skriver jag om nästa gång).

När man ser och hör om många skridskoinstruktörer som lär ut idag så har dom inte kunskaperna i rörelselära eller biomekanik utan man är duktiga massa ”häftiga” övningar och sin tidigare erfarenher. Tanken är god att lära ut, men kunskapen är inte tillräcklig för att skapa effektivare skridskorörelse och skadefri spelare för dagens ishockey.

Vårt koncept Dagge Hockeyskating bygger inte på tro, utan vi utgår från sanningar hur kroppen fungerar och biologiska fakta m.m. sedan sätter vi in det i rörelser och skapar inlärning. Så fundamenten för bättre skridskoåkare i framtidens ishockey är att få spelaren att förstå kroppen påverkan i rörelse, naturens lagar som massan (kroppen) och gravitationen, centrums och hakan position, knäets vinkel för att koppla på benensmuskel kraft med fot vinkel, skenans friktion i isen genom skären och minskade fartförluster samt materiel påverkan m.m. detta skall sättas ihop i ett mönster av övningar för inlärning. Därför brukar vi säga, kopiera inte våra övningar för att det finns en ”röd linje” i processen. En av vinsterna att lära sig detta är minskade skadorna. Vi integrerar även fysen med skridskorörelserna detta gör att ”våra” spelare inte har ljumske, rygg och knä problem, inga fall senast 10 åren.

Detta är mitt första inlägg på nya hemsidan, hoppas mina inlägg kommer väcka tankeprocesser samt ge mer utveckling inom ishockey.

Dagge
Skatecoach

Obs! om någon undrar så är jag ordblind och dyslektiker, men det stoppar inte mig att skriva och förmedla mina tankar. Tack!

POWERED BY:

INFO@SWETECHOCKEY.COM
044 – 24 55 64