skip to Main Content

MENTOR COACH MED ERFARENHET!

Som spelare behöver DU en ritning, de bästa verktygen och du behöver veta i vilken ordning bygget ska ske. Här kommer SWETEC in i bilden!

Mentorskap är ju att hjälpa dig att bygga en plattform för framtiden så att du kan motstå belastningar och kunna prestera när du skall göra det.

Anmäl dig NU till Mentorskap FULL eller DISTANS och skapa din framtid!
Gå in på MENTORSKAP

POWERED BY:

INFO@SWETECHOCKEY.COM
044 – 24 55 64