skip to Main Content

SWETEC utvecklar sin inlärning möjligheter, därför använder vi Kahoot i inlärningen.Under vecka 28-29 kommer vi använda detta också.

Det är ett kul sätt att ha quiz och frågelekar på campen. Det är ett sätt för oss att kartlägga elevgruppens förkunskaper, vad de har lärt sig, vad de minns av inlärningen på passen.  Så ladda ner det via appstore i din mobil.