skip to Main Content

TANKAR OM FYSTRÄNING!

Tredje avsnittet som handlar om allmänna tankar om fysträning för ungdomar, idrott, motionärer och seniorer. En interjuv med studenten IDA ROSENDAL som läser på Kristianstad Högskola till hälsopedagog. Hon är även coach på SWETECGYM. Vi går inte djupa in på fysträning utan rent allmänt.

Vi hoppas att ni fortsätter att följa oss efter detta avsnittet. Bli en följare och dela gärna. Tack!