skip to Main Content

Dag Wenström

Skate & Skills Instructor

Klar för 2022

Mikael Lundblad

Skills Instructor

Klar för 2022

Sebastian Wenström

Skating Instructor

Klar för 2022

Jensen Massop

Gruppledare

Klar för 2022

Wilhelm Sjöberg

Gruppledare

Klar för 2022

Niklas Rödlund

Gruppledare

Klar för 2022

Marcus Sjöstedt

Gruppledare

Klar för 2022

Mikael Andersson

Slipare/Service

Jessica Bergström

Fyscoach/Service

Klar för 2022