skip to Main Content
Namnlöst-3

Swetec Hockey Skating byggs på biomekanisk anatomi och på den forskningen som bedrivits inom skridskor biomekanik studier i bl.a McGill University. Vi utgår från den evidensen som finns i studierna och för över i vårt koncept med pedagogiska verktyg för att skapa den effektivaste skridskoekonomi och minska risker för överbelastningar av rörelserna. Sedan integrerar vi fysträningen i samma förutsättning. Detta gör oss unika.

Här presenterar vi lite fakta i grunderna för den biomekaniska anatomin.
Dag Wenström/Skate Movement Specialist

 

Muskel påslag i Skridskoåkning

biomechanic_stride

Påverkar Inlärning

skatekrafter2

Inlärningen påverkas via våra naturliga krafter, lär ut skridskoåkning bör man veta om effekten av övningen samt ge spelaren förståelse i påverkan.

F = Friktionen skapar (surf) mellan skena och isen, påverkas av åkyta/skål.
U
= Isens hårdhet samt vattenkvalitet.
G
= Tyngdkraft mot isen i rörelse.

CM = Positionen för kropps masscentrum – tyngdpunkten i gravitation.
C = Kraft som strävar att dra en roterande kropp bort från centrum.

Step Press Stride

skatehemsidan2

Minska belastningen i muskelstrukturerna och skapar mer kraft i skäret. Step press följer isen i skäret, mer ekonomiskt och minskar belastningen.

  • Centrummassans påverkan med ”karlsson” ger bättre rörelsekontroll.
  • Armrörelsen, är skapt framåt-bakåt inte med rotationer sida/sida.
  • Step Press, frånskjutet som att springa, följer isens glid framåt och trycker tåfoten ner i isen.

Skridskoövning 1

Övningen skall reglera centrumets rörelse med skären, överkroppen position med ”karlsson” är viktig för hur reaktionen ner i kedjan påverkar balansen.

Skridskoövning 2

Övningen är för att hitta centrum och balansen på skenan. Rörlighet i höftkomplexet påverkar resultatet även i övningen. Överkroppen styr med händerna.

Anatomin i höften

HEMSIDANMUSKLER

Kroppen är inte skapt att gör utåtroationer, skapar höft och ljumskproblem ofta tillsammans med traditionell fysträning.

Dessa strukturer påverkar i skridskoåkningen – Head of femur (Caput femoris) och Facies lunata acetabul samt adductor Brevis (M.adductor brevis), Obturator Externus (M. Obturatoius externus), Pectineus (M. Pectineus), adductor Longus (M. Adductor longus)  lliacus även påverkan ischiofemoral och Ilifemoral ligament.

Kommer snart

Back To Top