skip to Main Content
NYA CAMPER!

LÄNGTAR TILL ISHALL

Det är varmt ute och vi har precis avslutat SWETEC Hockey Summer Academy och planerar redan 2019. Men vi har fler Camper i augusti.

Sedan så är det planering och förberedande inför MENTOR TRÄNINGAR, 10 WEEK OF SKATE samt Privat träningar som startar den 9 september i Hässleholm ishall.

Vi syns!

Back To Top