skip to Main Content

Utan Dagge/Swetec hade jag inte fått möjligheterna som jag har fått idag.

Ludvig Omdal Oskarhamn IK
Back To Top